Verkoopsvoorwaarden

Onze vennootschap heeft als doel:

 • Verhuur van voertuig met bestuurder bestemd voor personenvervoer en dit naar eender welke bestemming.
 • Verhuur van voertuig zonder bestuurder.
 • Koerierdiensten.

HEENREIS

/ afhaaltijd heenreis

Deze wordt u uiterlijk 1 of 2 dagen voor vertrek telefonisch meegedeeld.
Bent u onbereikbaar of tijdelijk afwezig, gelieve dan zelf te bellen 0477/ 42 81 74, dit om vergissingen te vermijden.

/ de ophaaltijden

 • U kunt ten vroegste 3 tot 5 uren voor vertrek van uw vlucht worden opgehaald. Dit is afhankelijk van uw inchecktijd en het tijdstip van de dag dat u moet vervoerd worden. Nadat u van ons een tijdstip opgegeven hebt gekregen, is het in verband met de planning van de ritten niet mogelijk van deze tijden af te wijken. Het reisbureau geeft louter een richtuur mee. Het kan zijn dat dit nog door ons wordt aangepast, indien er nog andere personen moeten worden opgehaald.
 • Echter uitzonderingen op deze regel kunnen zijn: werkzaamheden, files, slechte weersomstandigheden, …
 • U dient zich aan de afgesproken vertrektijd te houden. Bent u 15 minuten na de afgesproken vertrektijd niet aanwezig op de afgesproken plaats of niet gereed voor vertrek, dan heeft de chauffeur het recht zonder u te vertrekken. De eventuele vervoerskosten worden in dat geval niet vergoed! Gezien de toenemende drukte op zowel de wegen als op de luchthaven van bestemming, ontkomen wij er helaas niet altijd aan bovengenoemde tijden en afspraken aan te houden.
 • Het is vandaar belangrijk voor zowel u als ons, dat u zich aan alle bovenvermelde afspraken tracht te houden, zodat wij u in alle rust naar uw bestemming kunnen brengen.
 • Mocht de chauffeur 10 minuten na de afgesproken vertrektijd niet aanwezig zijn, bel dan 0477/ 42 81 74 of 0477/63 80 20.
 • ABT kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen ten gevolge van overmacht, waardoor u uw vliegaansluiting mist. Uiteraard kunt u ervan verzekerd zijn dat wij er al het mogelijke aan zullen doen om dit te voorkomen.

TERUGREIS

 • Om onnodige wachttijden te voorkomen, vragen wij u ons te verwittigen in volgende gevallen
  - vroegtijdig terugkeren
  - wijzigen van het vluchtnummer en/of aankomstuur
  - stakingen
  - ongewoon lange vertragingen (langer dan 3 a 4 uur)
  - een extra dag/week op uw bestemming
  - wanneer u uitzonderlijk lang op uw bagage moet wachten
 • Nadat u uw bagage heeft opgehaald, kan u ons vinden aan de rechterzijde in de aankomsthal. (richting liften, roltrappen en trein) U wordt opgewacht rechts in de aankomsthal nabij de coffeeshop JAVA. De chauffeur zal zich kenbaar maken met een bordje, met daarop ABT, Airport & Business Traffic. (zie ook logo links)
 • Gelieve rekening te houden met het feit dat onze chauffeurs ongeveer 30 minuten na landing van uw vliegtuig op de afgesproken plaats zullen staan. Op deze plaats zal hij maximaal 30 minuten blijven wachten. Wanneer u niet binnen deze tijdsperiode aanwezig kan zijn, gelieve te telefoneren op het nummer 0477/ 42 81 74 of naar het noodnummer. Indien de chauffeur langer moet wachten dan de afgesproken tijd, zien wij ons genoodzaakt een wachttijd aan te rekenen van € 5.00/ 15 minuten indien u ons hiervan niet op de hoogte brengt.
 • Onze chauffeurs wachten steeds in de aankomsthal, dus nooit buiten bij de plaatselijke taxi’s.
 • Daar wij gecombineerd vervoer verzorgen, kan het zijn dat u eventjes moet wachten bij de chauffeur tot de andere passagiers aangekomen zijn.

BESTELLINGEN

Bestellingen dienen via een reiskantoor of rechtstreeks via ons te worden geboekt.
Enkel wanneer u een bevestiging krijgt van ons (Yves Van Lokeren of Annick Baete) werd
uw bestelling goed en volgens regel verwerkt.
Telefonische bestellingen kunnen wij niet langer aanvaarden.
Dit om geschillen van aankomst -& vertrektijden achteraf te vermijden.
Bestellingen worden dus enkel aanvaard via mail, via de website of indien uzelf de gegevens op papier indient.

PRIJZEN EN ANNUALTIE

Voor bepaalde trajecten hebben wij vaste prijzen. U kan hiervan een lijst verkrijgen bij Airport Business Traffic. U kan daarnaast ook bij ons terecht voor eender welk ander vervoer. Wij stellen onze prijs samen op basis van het aantal kilometers en personen.

Bij annulatie zien wij ons genoodzaakt een administratieve kost aan te rekenen. Indien u annuleert vanaf 24 uur voor uw ophaling, rekenen wij 50% van de totale kostprijs aan. Indien onze chauffeur op u wacht op de afgesproken plaats en u komt niet opdagen, zien wij ons genoodzaakt de volledige rit aan te rekenen!

AANSPRAKELIJKHEID

ABT Group kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het vergoeden van uw reis, een deel ervan of gelijk welke andere vergoeding indien u te laat aankomt op uw bestemming door gevallen van overmacht.
Gevallen van overmacht kunnen onder andere zijn:

 • Files
 • Panne / defect aan de wagen
 • Wachten op andere klanten die mee moeten in dezelfde wagen
 • Slechte weersomstandigheden

Bij de bevestiging van uw bestelling, bevestigt u tegelijkertijd akkoord te gaan met onze verkoopsvoorwaarden. U kan deze verkoopsvoorwaarden altijd bevragen bij Airport & Business Traffic Group of terugvinden op onze website.

BETAALVOORWAARDEN EN FACTURATIE

 • Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het bureel, aan de chauffeur bij vertrek of door storting op onze bankrekening.
 • Alle eventuele inningskosten worden aangerekend.
 • Om geldig te zijn moeten alle klachten ingediend worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na verzendingsdatum.
 • Bij betwisting zal de Rechtbank van Koophandel van Dendermonde bevoegd zijn.
 • Indien wij 30 dagen na verzendingsdatum van een factuur nog geen betaling hebben bekomen, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd vanaf factuurdatum van 2% per dag.
 • De niet-tijdige betaling van een factuur heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van al onze facturen tot gevolg.
 • Elk bedrag dat verschuldigd blijft op een factuur, die gedeeltelijk of volledig onbetaald is gebleven, zal na verloop van één maande na de factuurdatum, zonder ingebrekestelling en door het feit zelf van het verstrijken van gezegde maand, automatisch verhoogd worden met 10% als forfaitaire schadevergoeding doch met een minimum van
  € 25,00, dit zonder nadeel voor wat betreft voormelde verwijlintresten en de eventuele protest- en inningskosten.
 • Bij de bevestiging van uw bestelling, bevestigt u tegelijkertijd akkoord te gaan met onze verkoopsvoorwaarden, hierboven vermeld.

U kan onze verkoopsvoorwaarden steeds downloaden (pdf)

© 2021 ABT Group CVBA - BTW BE 0819.557.354 - algemene voorwaarden - privacy policy - cookie policy - sitemap    | cb |